Equip dels Independents de Catalunya

Pere Garriga i Solà

PRESIDENT

Alcalde de l'Ajuntament d'Arbúcies

alcaldia@ajarbucies.cat

David Merino i Parcet

SECRETARI

Assesor del Ple de la DDGI

dmerino@ddgi.cat

Joaquim Vivas i Vidal

TRESORER

Regidor de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar

quim.vivas@vilobidonyar.cat