Coalició de diferents agrupacions polítiques municipals independents

INDEPENDENTS DE CATALUNYA

Els Independents de Catalunya som una coalició de partits polítics o agrupacions municipals de diversos municipis i comarques de Catalunya. Ens basem en una aposta clara per al municipalisme. Perquè creiem en la política de proximitat com a base de servei a la ciutadania, i des d’on es poden afrontar millor les necessitats reals de la societat.

EQUIP

Independents de Catalunya neix amb la convicció que en les passades eleccions quasi el 20% de les llistes del país eren formacions polítiques independents. Totes aquestes formacions, al no estar agrupades, no obtenien ni veu ni vot en les institucions supramunicipals.

COMPROMÍS

Acollim a aquelles formacions municipals independents que vulguin compartir objectius. Respectem la llibertat d’acció mentre es compleixin els estatuts comuns. Treballem per obtenir major representació i major poder de decisió del municipalisme a les institucions.

ACCIONS

Les formacions que composen el nostre grup actuen coordinadament per a millorar la seva comarca i els seus municipis. Aquí pots veure algunes de les accions impulsades des de la Diputació de Girona, el Consell Comarcal o des dels nostres ajuntaments.

Coalició de grups municipals

Independents de Catalunya

Independents de Catalunya som un grup d’homes i dones que ens basem en una proposta clara per al municipalisme. Perquè creiem en la política de proximitat com a base de servei a la ciutadania, des d’on poder afrontar millor les necessitats reals de la societat.

La transparència i la informació a la ciutadania com a exercici real en tots els àmbits de l’Administració pública. Reivindiquem el paper clau dels governs i governants locals en la transformació dels nostres pobles i ciutats. Reclamem aquest reconeixement per part de les administracions supralocals.

Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania. Per això és necessària una legislació justa i coherent de finançament local. Perquè és imprescindible que es doti econòmicament als “Ens Locals” per poder desplegar correctament les seves competències delegades. Aquest finançament és cabdal per fer front als reptes actuals.

Si voleu contactar amb Independents de Catalunya....

Envieu-nos un correu!