ESTATUTS

Declaracio de principis

Independents de Catalunya ens basem en una proposta clara per al municipalisme, perquè creiem en la política de proximitat com a base de servei a la ciutadania, i des d’on es poden afrontar millor les necessitats reals de la societat.

La transparència i la informació a la ciutadania com a exercici real en tots els àmbits de l’Administració pública.

Reivindiquem el paper clau dels governs i governants locals en la transformació dels nostres pobles i ciutats, i reclamem aquest reconeixement per part de les administracions supralocals.

Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania. Per això és necessària una legislació justa i coherent de finançament local perquè és imprescindible que es doti econòmicament als Ens Locals per poder desplegar correctament les seves competències delegades. Aquest finançament és cabdal per fer front als reptes actuals.

Així mateix és urgent una normativa que aclareixi les competències de les administracions locals segons la realitat que estem actuant, evitant d’aquesta manera ingerències d’altres administracions i duplicitats administratives que encareixen el cost, en perjudici d’una despesa just i equilibrat.

Independents de Catalunya defensem els valors de la democràcia com a eina per debatre les diferències, i la creació de les lleis que ens han de regir i el dret a decidir com a base d’aquesta proposta.

Independents de Catalunya defensem el model de desenvolupament sostenible, i treballem per als serveis públics com a eix per garantir la millora de la vida dels ciutadans i ciutadanes, i les igualtats entre persones, els municipis i els territoris.

Independents de Catalunya obrim el nostre projecte a totes les persones que estan compromeses amb la societat en general des de qualsevol dels seus àmbits. Som una organització útil per a totes aquelles persones o grups que des del territori defensem la participació, la igualtat i la justícia com a fonaments de la societat.

La democràcia només pot ser de qualitat si va de baix a dalt. Emana del poble i es dirigeix ​​a les administracions, que són els gestors de les voluntats ciutadanes. Necessitem més que mai, que la política tingui sentit comú.

Estatuts dels Independents de Catalunya

veure